Siste

ADHD ICD 10-kode: Hva er det og hvorfor bør du bry deg?

Julia Ovcharenko, administrerende direktør i Numo
14. august 2023

Er du klar over at helsepersonell og forsikringsselskaper bruker et system for å kategorisere medisinske tilstander og prosedyrer? Helsepersonell bruker dette systemet for å holde orden og sikre at du får best mulig behandling! 

Hver sykdom har sin spesielle kode1. Det er som et hemmelig sporingsnummer som hjelper leger og forskere med å holde styr på ting. ICD 10 er en kode for leger og helsepersonell, som står for International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Så hvis du eller noen du kjenner har ADHD, kan du invitere dem til å bli med oss når vi utforsker detaljene rundt diagnosen og ICD 10-nummeret.

ADHD kan dukke opp når som helst i et menneskes liv. I dagens artikkel gjør vi et dypdykk i ADHD-verdenen for å lære mer om denne unike og spennende tilstanden.

Her er en kort oversikt over hva du kan forvente deg i denne artikkelen:

 • 5 ICD 10-koder for ADHD (alle typer)
 • 4 tips til hvordan du husker ICD 10-koden for ADHD
 • Hvorfor du bør skaffe deg en ADHD-kode
 • Hvordan ICD-koder fungerer
 •  Hvordan ICD-koder gjør livet enklere for deg
 • Hva alle med ADHD bør ha
 • Praktiske tips som kan hjelpe deg på veien mot ADHD

[Medisin og ICD 10-koder]Medisin og ICD 10-koder

Hver medisinske diagnose har sitt eget unike ICD 10-nummer! Det er som en hemmelig kode bare for din helse. 

Ingen ønsker å ha med forsikringsselskaper å gjøre. Men hvis du fører nøyaktige journaler, kan det bli mye enklere å få refundert medisinske utgifter. Nå er det på tide at du organiserer deg og viser forsikringsselskapene at du kan sakene dine. Forsikringsselskapene må ha en ICD 10-kode for ADHD for å kunne fakturere pasientene. Forsikringsselskapene bruker ICD 10-koden til å avgjøre om de skal betale for en medisinsk prosedyre eller ikke. Det er ikke sikkert at forsikringsselskapene betaler for ADHD-behandling hvis lidelsen er feilklassifisert. De som har behov for ADHD-behandling, men som ikke har tilstrekkelig helseforsikring, kan ha problemer med å få økonomien til å gå rundt.

[ADHD ICD 10-koder]5 ADHD ICD 10-koder (alle typer)

ADHD uspesifisert ICD 10

F90.9, Hyperaktivitetsforstyrrelse med oppmerksomhetsunderskudd, uspesifisert type

ADHD uoppmerksom type ICD 10

F90.0, Oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, overveiende uoppmerksom type

ADHD hyperaktiv type ICD 10

F90.1, Oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, overveiende hyperaktiv type

ADHD kombinert type ICD 10

F90.2, Oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, kombinert type

ADHD ICD 10 annen type

F90.8, Oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, annen type

[Tips for å huske]4 tips for å huske ICD 10-koden for ADHD

Det kan være vanskelig å huske spesifikke medisinske koder, som ICD-10-koden for ADHD. Her er fem husketeknikker som kan være til hjelp:

 • Bruk visuelle bilder: Du kan lage et mentalt bilde for å huske "90" og assosiere det med ADHD. Tenk deg for eksempel et klasserom med 90 hyperaktive elever. Dette kan symbolisere ADHD-elementet (hyperaktivitet), og tallet 90 kan hjelpe deg med å huske koden.
 • Rimteknikk: En annen metode er å lage et rim for å huske koden. Et eksempel kan være "ADHD har fått meg på gli. ICD-nummeret er 90, vet du!".
 • Lag en historie: Historier er lettere å huske fordi de setter fantasien i sving. Prøv å lage en kort historie som inneholder ADHD og tallet 90. For eksempel: "Det var en gang 90 hyperaktive ekorn i en skog. Disse ekornene var så aktive at de ikke klarte å konsentrere seg om å samle nøtter. De fikk diagnosen ADHD av den kloke uglen i skogen."
 • Kjente assosiasjoner: Assosier tallet med noe du lett kan huske. Det kan være et årstall, nummeret til en idrettsutøver eller en adresse som betyr noe for deg og som inneholder tallet 90. For eksempel: "1990 var året da fetteren min, som har ADHD, ble født".

Husk at det er viktig å gjenta disse teknikkene jevnlig, helt til sammenhengen mellom ICD-10-koden og ADHD har festet seg i bevisstheten.

[Hvorfor du trenger det]Hvorfor du trenger en ADHD ICD 10-kode

En korrekt ICD 10-kode er nødvendig for å kunne diagnostisere og behandle ADHD. Uten denne koden er det mulig å unnlate å diagnostisere ADHD og gi effektiv behandling. Dette kan føre til feildiagnostisering, ineffektiv behandling og pasientskader. Det er derfor lettere å identifisere og behandle ADHD hvis man har en presis kode.

Å ha et offisielt navn på ADHD gjør det enklere å forske på tilstanden. Forskere bruker ICD 10-koden til sykdomsklassifisering og prevalensestimering. Å ha et navn på ADHD vil hjelpe forskerne med å holde oversikt over forekomsten og komme nærmere en behandling. Nøyaktig diagnostisering, behandling, forsikringsdekning og forskning har alle stor nytte av å ha en ICD 10-kode for ADHD.

[Hvordan det fungerer]Hvordan ICD 10-koder fungerer

Å bruke ICD-10-koden krever et dypdykk i symptomene, sykehistorien og atferden din for å finne ut hva som foregår. Det er som å være detektiv, men i stedet for å løse en forbrytelse er det hjernens mysterium som skal løses. Når du oppsøker helsepersonell, tar de på seg detektivhatten og bruker DSM-5-kriteriene for ADHD og ICD-10-koden F90 (hyperkinetiske forstyrrelser) for å finne ut hva som foregår i hjernen din. Nok en gang er det som å løse et mysterium, men de bruker sin medisinske ekspertise i stedet for et forstørrelsesglass. 

Forestill deg følgende: Helsepersonellet leker detektiv og undersøker pasientens symptomer, som en hyperaktiv Sherlock Holmes. De vil være på utkikk etter tegn på impulsivitet og uoppmerksomhet. Hvis alle sporene stemmer, vil de diagnostisere pasienten med ADHD. 

[Gjør livet ditt enklere]Hvordan ICD 10-koder gjør livet ditt enklere

ICD-10-koden er som et skattekart for medisinsk fakturering og forsikringsrefusjon. Det hjelper deg med å navigere i farvannet av ADHD-diagnoser og sikrer at du ikke går deg vill i havet av inkonsekvenser i kodingen. 

En medisinsk koder sitter ved skrivebordet sitt, bevæpnet med ICD-10-koden. Med noen få tastetrykk på tastaturet kan de konvertere pasientens diagnose til en kode som bare de og andre medisinske eksperter kan tyde. Det kan sammenlignes med en hemmelig klubb, bortsett fra at de fakturerer og refunderer ved hjelp av koder i stedet for hemmelige håndtrykk. 

Forsikringsselskapene bruker ICD-10-koden til å avgjøre om de skal betale for ADHD-behandlingen din eller ikke. Når det gjelder medisinsk fakturering, kan det sammenlignes med en skjult dekoderring. Kan du forestille deg en verden uten ICD-10-koder? Uten ICD-10-koder ville medisinsk fakturering og forsikringsrefusjon være full av feil og uoverensstemmelser. La oss være takknemlige for de små kodene som sørger for at helsevesenet vårt fungerer godt!

ICD-10-koder er mer enn bare kjedelige tallkoder. Det er i bunn og grunn en superhelt som gjør det enkelt å spore og håndtere ADHD! De gjør det mulig for oss å overvåke forekomsten av ADHD og vurdere hvor effektive behandlingstiltakene er. Det kan sammenlignes med å ha en pålitelig personlig assistent. Med denne koden kan helsepersonell raskt og enkelt samle all viktig informasjon om ADHD-diagnoser, pasientkarakteristikker og effekten av behandlinger. 

[Hva en ADHD-er bør ha]Hva alle som har ADHD bør ha

Personer med ADHD kan ha nytte av å komme i kontakt med andre i samme situasjon for å dele erfaringer, gi og motta støtte og finne et fellesskap.

I tillegg kan personer med ADHD, som har problemer med selvregulering, ha nytte av gruppebehandling fordi det bidrar til å utvikle en følelse av ansvar, noe som er viktig.

Når personer med ADHD samarbeider med andre i samme situasjon, er det også mer sannsynlig at de holder seg til målet, holder motivasjonen oppe og får gjort mer enn når de jobber alene.

[Praktiske tips]Praktiske tips til hjelp på din reise med ADHD

Personer med ADHD har behov for et privat fellesskap der de kan ansvarliggjøre hverandre gjennom en "body doubling"-støttegruppe og diskutere temaer som tidsstyring, utsettelse, organisering, relasjoner, motivasjon og emosjonell regulering. 

Hvis du har ADHD eller kjenner noen som har det, kan du sjekke ut plattformer som Numo eller Reddit. En ting er sikkert - det vil hjelpe å finne andre foreldre og omsorgspersoner som går gjennom det samme. Og viktigst av alt: Siden Numo-fellesskapet er lite og eksklusivt, vil du føle at du har funnet en ny familie her.

Oppsummert er Numo-appen - iOS og Android - en fantastisk ressurs for personer med ADHD. Den gir dem et sted å komme i kontakt med andre som har lignende utfordringer. Den gir dem også mulighet til å tilhøre en gruppe/et fellesskap der de kan få støtte og bli holdt ansvarlige for atferden sin. 

Vitenskapelige kilder
1. Avdekking av den optimale latente strukturen i Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Evidens som støtter ICD- og HiTOP-rammeverkene. Frontiers | Unraveling the Optimum Latent Structure of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Evidens som støtter ICD- og HiTOP-rammeverkene (frontiersin.org)
2. Oppmerksomhetsunderskudd/hyperaktivitetsforstyrrelse. Oppmerksomhetsforstyrrelse/hyperaktivitetsforstyrrelse | Nature Reviews Disease Primers

Hack din ADHD med ADHD-appen nr. 1

Få Numo