Senaste

ADHD ICD 10-kod: Vad är det och varför bör du bry dig?

Julia Ovcharenko, VD för Numo
14 augusti 2023

Känner du till att vårdgivare och försäkringsbolag använder ett system för att kategorisera medicinska tillstånd och procedurer? Vårdgivare använder detta system för att hålla saker organiserade och se till att du får bästa möjliga vård! 

Varje sjukdom har sin speciella kod1. Det är som ett hemligt spårningsnummer som hjälper läkare och forskare att hålla koll på saker och ting. ICD 10 är en kod för läkare och vårdpersonal, som står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem). Så om du eller någon du känner har ADHD kan du bjuda in dem att följa med oss när vi utforskar detaljerna kring diagnosen och ICD 10-numret.

ADHD kan dyka upp när som helst i en människas liv. Och i dagens artikel gör vi en djupdykning i ADHD-världen för att lära oss mer om detta unika och spännande tillstånd.

Innan vi går in på detaljerna kommer här en kort beskrivning av vad du kan förvänta dig av den här artikeln:

 • 5 ICD 10-koder för ADHD (alla typer)
 • 4 tips för att komma ihåg ICD 10-koden för ADHD
 • Varför du behöver en ADHD-kod
 • Hur ICD-koder fungerar
 •  Hur ICD-koder gör ditt liv enklare
 • Vad alla som hanterar ADHD bör ha
 • Praktiska tips som hjälper dig på vägen mot ADHD

[Medicin och ICD 10-koder]Medicin och ICD 10-koder

Varje medicinsk diagnos har sitt eget unika ICD 10-nummer! Det är som en hemlig kod för just din hälsa. 

Ingen vill ha med försäkringsbolag att göra. Men genom att föra noggranna journaler kan det bli mycket enklare att få ersättning för sina sjukvårdskostnader. Det här är din signal att organisera dig och visa försäkringsbolagen att du kan dina saker. En ICD 10-kod för ADHD krävs för att försäkringsbolagen ska kunna fakturera patienterna. Försäkringsbolagen använder ICD 10-koden för att avgöra om de ska betala för en medicinsk behandling eller inte. Försäkringsbolagen kanske inte betalar för ADHD-behandling om störningen är felaktigt klassificerad. De som är i behov av ADHD-behandling men saknar tillräcklig sjukförsäkring kan ha svårt att få ekonomin att gå ihop.

[ADHD ICD 10-koder]5 ADHD ICD 10-koder (alla typer)

ADHD utan närmare specifikation ICD 10

F90.9, Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet, ospecificerad typ

ADHD ouppmärksam typ ICD 10

F90.0, hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, övervägande ouppmärksam typ

ADHD hyperaktiv typ ICD 10

F90.1, hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsunderskott, övervägande hyperaktiv typ

ADHD kombinerad typ ICD 10

F90.2, Uppmärksamhetsunderskott/hyperaktivitetssyndrom, kombinerad typ

ADHD ICD 10 annan typ

F90.8, hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsunderskott, annan typ

[Tips att komma ihåg]4 tips att komma ihåg ICD 10-kod för ADHD

Det kan vara svårt att komma ihåg specifika medicinska koder som ICD-10-koden för ADHD. Här är fem mnemotekniker som kan vara till hjälp:

 • Använd visuella bilder: Du kan skapa en mental bild för att komma ihåg "90" och associera det med ADHD. Tänk dig t.ex. ett klassrum med 90 hyperaktiva elever; detta kan symbolisera ADHD-elementet (hyperaktivitet), och siffran 90 kan hjälpa dig att komma ihåg koden.
 • Teknik för rim och ramsor: En annan metod är att skapa ett rim för att komma ihåg koden. Ett exempel kan vara "ADHD har fått mig att gå på högvarv. ICD-numret är 90, vet du!"
 • Skapa en berättelse: Berättelser är lättare att komma ihåg eftersom de engagerar vår fantasi. Försök att skapa en kort berättelse som innehåller ADHD och siffran 90. Till exempel: "Det var en gång 90 hyperaktiva ekorrar i en skog. Dessa ekorrar var så aktiva att de inte kunde koncentrera sig på att samla nötter. De fick diagnosen ADHD av den kloka ugglan i skogen."
 • Bekanta associationer: Associera siffran med något som du lätt kan komma ihåg. Det kan vara ett årtal, en sportspelares nummer eller en adress som betyder något för dig och som innehåller siffran 90. Till exempel: "1990 var året då min kusin, som har ADHD, föddes".

Kom ihåg att det är viktigt att upprepa dessa tekniker regelbundet tills sambandet mellan ICD-10-koden och ADHD är fast etablerat i ditt medvetande.

[Varför du behöver det]Varför du behöver en ICD 10-kod för ADHD

En lämplig ICD 10-kod är nödvändig för korrekt diagnos och behandling av ADHD. Utan denna kod är det möjligt att ADHD inte diagnostiseras och att effektiv behandling inte ges på ett korrekt sätt. Möjliga resultat är feldiagnos, ineffektiv behandling och patientskador. Det är alltså lättare att identifiera och behandla ADHD om man har en exakt etikett.

Att ha ett officiellt namn för ADHD effektiviserar forskningen om tillståndet. Forskare använder ICD 10-koden för sjukdomsklassificering och uppskattning av prevalens. Att ha ett tilldelat namn för ADHD kommer att hjälpa forskare att hålla koll på dess förekomst och komma närmare en behandling. Korrekt diagnos, behandling, försäkringsskydd och forskning gynnas alla avsevärt av att ha en ICD 10-kod för ADHD.

[Hur det fungerar]Hur ICD 10-koder fungerar

Att använda ICD-10-koden kräver djupdykning i dina symptom, din sjukdomshistoria och ditt beteende för att avgöra vad som är på gång. Det är som att vara detektiv, men istället för att lösa ett brott är det din hjärnas mysterium som ska lösas. När du besöker din vårdgivare kommer de att ta på sig sin detektivhatt och använda DSM-5-kriterierna för ADHD och ICD-10-koden F90 (hyperkinetiska störningar) för att ta reda på vad som pågår i din hjärna. Återigen är det som att lösa ett mysterium, men de använder sin medicinska expertis istället för ett förstoringsglas. 

Föreställ dig följande: vårdgivaren leker detektiv och undersöker patientens symtom, som en hyperaktiv Sherlock Holmes. De kommer att hålla utkik efter tecken på impulsivitet och ouppmärksamhet. Om alla ledtrådar stämmer kommer de att diagnostisera patienten med ADHD. 

[Gör ditt liv enklare]Hur ICD 10-koder gör ditt liv enklare

ICD-10-koden är som en skattkarta för medicinsk fakturering och försäkringsersättning. Den hjälper dig att navigera bland ADHD-diagnoserna och ser till att du inte går vilse i havet av inkonsekvenser i kodningen. 

En medicinsk kodare sitter vid sitt skrivbord, beväpnad med ICD-10-koden. De kan omvandla en patients diagnos till en kod som bara de och andra medicinska experter kan dechiffrera med några knapptryckningar på tangentbordet. Det kan liknas vid en hemlig klubb, förutom att de debiterar och ersätter med hjälp av koder istället för hemliga handslag. 

Försäkringsbolagen använder ICD-10-koden för att avgöra om de ska betala för din ADHD-behandling eller inte. När det gäller medicinsk fakturering är det jämförbart med en dold dekoderring. Kan du föreställa dig en värld utan ICD-10-koder? I likhet med ett telefonspel skulle medicinsk fakturering och försäkringsersättning vara full av misstag och avvikelser. Låt oss vara tacksamma för de små koder som ser till att vårt hälso- och sjukvårdssystem fungerar väl!

ICD-10-koder är mer än bara vanliga numeriska koder. Det är i själva verket en superhjälte som gör det så enkelt att spåra och hantera ADHD! De gör det möjligt för oss att övervaka förekomsten av ADHD och bedöma hur effektiva terapierna är. Det är som att ha en pålitlig personlig assistent. Med hjälp av koden kan vårdpersonal snabbt och enkelt sammanställa all viktig information om ADHD-diagnos, patientkaraktäristika och behandlingarnas effektivitet. 

[Vad ADHD-användare borde ha]Vad alla som hanterar ADHD borde ha

Personer med ADHD kan ha nytta av att träffa andra i samma situation för att dela erfarenheter, ge och få stöd och hitta en känsla av gemenskap.

Med tanke på deras svårigheter med självreglering kan personer med ADHD dessutom dra nytta av gruppbehandling eftersom det hjälper dem att utveckla en känsla av ansvar, vilket är mycket viktigt.

När personer med ADHD samarbetar med andra i samma situation är det också mer sannolikt att de håller sig till målet, håller motivationen uppe och får mer gjort än när de arbetar ensamma.

[Praktiska tips]Praktiska tips för att hjälpa dig på din resa med ADHD

Personer med ADHD behöver en privat gemenskap där de kan hålla varandra ansvariga via en "body doubling"-stödgrupp och diskutera frågor som tidshantering, förhalning, organisation, relationer, motivation och känslomässig reglering. 

Om du har ADHD eller känner någon som har det kan du kolla in plattformar som Numo eller Reddit. En sak är säker - det kommer att hjälpa att hitta andra föräldrar och vårdgivare som går igenom samma saker. Och viktigast av allt, eftersom Numo-gemenskapen är liten och exklusiv kommer du att känna att du har hittat en andra familj här.

Sammanfattningsvis är Numo-appen - iOS och Android - en fantastisk resurs för personer med ADHD. Den erbjuder dem en plats där de kan få kontakt med andra som går igenom liknande utmaningar. Den gör det också möjligt för dem att tillhöra en grupp/ett samhälle där de kan få stöd och hållas ansvariga för sitt beteende. 

Vetenskapliga källor
1. Kartläggning av den optimala latenta strukturen för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Bevis som stöder ICD- och HiTOP-ramarna. Frontiers | Unraveling the Optimum Latent Structure of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Bevis som stöder ICD- och HiTOP-ramverk (frontiersin.org)
2. Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet. Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetsstörning | Nature Reviews Disease Primers

Hacka din ADHD med den främsta ADHD-appen

Skaffa Numo