Latest

Dechiffrering av ADHD-symptomer på tvers av alder og kjønn

Julia Ovcharenko, CEO of Numo
12. januar 2024

Velkommen, kjære lesere, til vårt dypdykk i den mystiske verdenen av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller som det gjerne kalles - ADHD. Det er som den ene festgjesten som er høylytt, impulsiv, ofte kommer ubedt og gjerne blir værende lenger enn du ønsker. Du vet hvem det er.

Omtrent 5 % av alle voksne og 8 % av alle barn på verdensbasis er invitert til denne "festen"1, så ADHD er ikke akkurat et sjeldent fenomen.

Derfor er det viktig å kjenne igjen symptomene på tvers av alder og kjønn. Enten du er voksen og lurer på hvorfor det å være "voksen" i hverdagen virker så vanskelig, eller om du er forelder og undrer deg over barnets oppførsel, er vi her for å forklare det for deg. 

Her er sannhetsbombene vi kommer til å slippe i dag:

 • Hva er symptomene på ADHD? Vi begynner med å forklare hva ADHD er, og diskuterer de vanligste symptomene.
 • ADHD-symptomer hos voksne: Lær om de generelle symptomene på ADHD hos voksne, med fokus på hvordan de kan være forskjellige hos menn og kvinner.
 • ADHD-symptomer hos barn: Vi dykker ned i barnas verden og diskuterer hvordan ADHD arter seg i denne aldersgruppen.
 • ADHD-symptomer hos småbarn: Selv småbarn kan vise tegn på ADHD. Vi snakker om hva du bør se etter.
 • ADHD-symptomer hos tenåringer: Tenåringer har sine egne utfordringer med ADHD. Det tar vi for oss.
 • ADHD-symptomer hos jenter: Vi har heller ikke glemt jentene. Vi undersøker hvordan ADHD-symptomer kan variere hos jenter sammenlignet med gutter.
 • Alvorlige ADHD-symptomer: Lær om alvorlige ADHD-symptomer og forstå når det kan være nødvendig å søke profesjonell hjelp.
 • Å søke hjelp for ADHD: Vi lærer om hvordan og hvorfor man søker hjelp når man har ADHD.

Er du klar til å dykke? 

La oss sette i gang!

[Forståelse av symptomer]Forståelse av ADHD-symptomer og de ulike manifestasjonene av dem

Så hva er egentlig ADHD? Tenk på det som et vedvarende mønster av uoppmerksomhet og hyperaktivitet-impulsivitet som ødelegger din daglige fungering. 

Det er som å prøve å se på et TV-program mens noen andre holder fjernkontrollen og stadig skifter kanal, og du bare prøver å henge med.

Vanlige symptomer på ADHD er blant annet

 • vanskeligheter med å fokusere, 
 • glemsomhet, 
 • impulsivitet, 
 • hyperaktivitet, 
 • emosjonell følsomhet. 

Disse symptomene kommer imidlertid ikke alltid i en pent innpakket pakke og kan se forskjellige ut avhengig av hvem som har ADHD-skoene på. 

Det er grunnen til at selv om ADHD (feilaktig) anses som en barnelidelse, kan også voksne ha ADHD. 

De har ofte hatt det som barn, men har aldri fått diagnosen, eller de har fått den sent.

Det er viktig å huske mottoet vårt her: ADHD-symptomer kommer ikke i én størrelse som passer alle. Du trenger ikke å krysse av i alle boksene for å ha ADHD. Vi mennesker er tross alt komplekse vesener. 

Selv om du tenker: "Men jeg kan konsentrere meg om ting... når jeg synes det er superinteressant!". Du kan fortsatt ha ADHD. 

Derfor skal vi se på hvordan ADHD-symptomer kan variere fra person til person, avhengig av alder og kjønn.

[Symptomer på ADHD hos voksne]Symptomer på ADHD hos voksne

ADHD pakker ikke bare kofferten og drar når du blir voksen, selv om det hadde vært ganske fint, ikke sant? Som oftest blir den værende som en langtidsleietaker eller en haug med maur du uvitende har tatt med deg fra en piknik. Men symptomene har en tendens til å endre seg med alderen2.

La oss se hvordan ADHD hos voksne ser ut.

1. Kronisk glemsomhet

Med ADHD i voksen alder vil du oppleve at nøklene, lommeboken eller telefonen har en magisk evne til å forsvinne når du trenger dem som mest. Og det er ikke bare ting; møter, avtaler og datoer kan like gjerne være skrevet på vann.

2. Vanskeligheter med organisering

En arbeidsplass med ADHD hos voksne består av et kaos av dokumenter, klistrelapper, mapper, avtaler, møter og alt annet som ikke kan unngå å være uorganisert.

Evnen til å prioritere oppgaver blir et herkulesarbeid. Å skille mellom viktige og uviktige oppgaver, sortere i alle lagene av ansvarsområder og finne ut hva som er mest effektivt, kan bli skremmende utfordringer. Det handler ikke bare om å sortere ut fysisk rot - det handler også om å vasse gjennom kognitivt kaos.

3. Problemer med sosialt samvær

Samtaleetikette kan være som å lære seg et fremmedspråk når man har ADHD. Du kan komme til å avbryte ofte, hoppe ivrig videre til neste samtaleemne eller bare rope ut tanker som de kommer. 

4. Ta forhastede beslutninger

Forhastede beslutninger kan bli normen for dem som sliter med ADHD i voksen alder. Impulsivitet kan føre til impulsive, uplanlagte kjøp eller forhastede beslutninger, alt fra risikable investeringer til shopping på nettet sent på kvelden. 

Disse spontane beslutningene krever ofte mer omtanke når det gjelder langsiktige konsekvenser eller potensielle risikoer. Selv om adrenalinkicket ved å ta raske avgjørelser kan gi et øyeblikks spenning, kan det også føre til senere anger eller uventede komplikasjoner.

[Symptomer hos voksne kvinner]ADHD-symptomer hos voksne kvinner

Spørsmål: Hvorfor bestemte jeg meg for å skille ut og skille ADHD-symptomer hos kvinner fra bare "voksensymptomer"?

Svar: Fordi symptomene på ADHD hos voksne, som vi alle kjenner og gjenkjenner, hovedsakelig forklarer mannlig atferd, har kvinner en tendens til å vise sine unike vaner her. 

Årsakene til disse forskjellene er mange og komplekse. Nei, seriøst, de er så komplekse at vi har en egen artikkel som forklarer ADHD-symptomer hos kvinner.

Men for å gi deg en kort innføring, kan vi si at det samfunnsmessige presset som kvinner opplever, og deres spesielle biologi gjør symptomene til noe helt annet5

I stedet for å være hyperaktive og overopphissede, har kvinner en tendens til å ha de mer subtile symptomene på ADHD. 

1. Indre uro

Mens menn har en tendens til å være mer hyperaktive, kan kvinner med ADHD forsøke å skjule tendensene sine for å holde fasaden.

Men den forsvinner ikke bare, men bobler under overflaten og skaper en følelse av uro og rastløshet som kan minne om angstlidelser. 

Og selv om det er mindre synlig enn å være åpenlyst hyperaktiv, er disse følelsene ikke mindre virkningsfulle, ettersom kvinner med ADHD kan leve i en verden av konstant uro

2. Overfølsomhet

Det kan høres enda merkeligere ut enn de fleste "velkjente ADHD-symptomer", men overfølsomhet som en konsekvens av ADHD er også en ting6

Hypersensitivitet betyr at kvinner kan ha forsterkede reaksjoner på visse lukter, lyder eller klesteksturer. Lyder og lys som er for sterke, skarpe eller subjektivt ubehagelige, kan skape uro og fremkalle sensorisk overbelastning. 

3. Problemer i forholdet

Det er ikke lett å opprettholde et forhold med ADHD, men kvinner har en tendens til å ha det verre. I tillegg til den eksekutive dysfunksjonen som gjerne dukker opp når du ønsker å holde et stabilt forhold i gang, har kvinner en tendens til å være mer følsomme for avvisning.

Kvinner med ADHD kan oppleve en intens følelsesmessig reaksjon på reell eller opplevd avvisning.

Når relasjoner blir en kilde til smerte og lidelse, kan kvinner med ADHD forsøke å unngå dem helt og holdent, noe som skaper et paradoks. 

De kan ikke inngå relasjoner fordi de er redde for dem, men de kan heller ikke lære å håndtere dem fordi de ikke kan gå inn i dem. 

4. Kjønnsatypisk atferd

Hos kvinner med ADHD kan visse typer atferd som vanligvis er mer i tråd med den maskuline arketypen, komme til overflaten. Det kan for eksempel dreie seg om dominans, ekstrem selvsikkerhet eller kort lunte. 

Dette er kanskje ikke de typiske symptomene du vil snuble over i et raskt Google-søk om ADHD. Likevel er de en integrert del av erfaringene til mange kvinner som lever med denne tilstanden.

Så ja, det er nok å si at ADHD for kvinner er en skikkelig røverhistorie, og jeg oppfordrer deg til å lese artikkelen nevnt ovenfor for å finne ut mer om hvordan og hvorfor de sliter. 

[Symptomer hos tenåringer] ADHD-symptomer hos tenåringer

Å, tenårene. En cocktail av pubertet, videregående skole og økte krav til selvstendighet. Tenk deg nå at du legger til ADHD i miksen. 

1. Sliter med tidsfrister

Ringer det en bjelle når fristen for skoleprosjektet går ut? Eller sommerjobbplanen? Med ADHD kan tenåringer ofte befinne seg i en sky av glemsomhet. 

Det kan være som å navigere i en labyrint uten kart å huske innleveringsfrister for skoleprosjekter, holde styr på skift i deltidsjobber eller til og med følge en enkel daglig rutine. Selv om hukommelsen ikke er mangelfull, har de ofte problemer med å huske en kompleks matrise av tidsplaner og tidsbegrensede forpliktelser.

2. Følelsesmessig ustabilitet

Det emosjonelle landskapet til en tenåring med ADHD er mer komplekst enn vanlig tenåringsturbulens. De emosjonelle reaksjonene er forsterket, noe som fører til at følelser og reaksjoner forsterkes. Det handler ikke bare om å navigere i det stormfulle havet av tenåringsfølelser, men om å stå imot en storm som raser med en intensitet som kan være overveldende.

3. Problemer med å forstå nye konsepter

Når det gjelder å lære seg nye begreper, kan tenåringer med ADHD møte noen ekstra hindringer. Utfordringen handler ikke om å anstrenge seg, men om å se sammenhengen. Noen ganger kan det være vanskelig å forstå helheten. 

4. Problemer med å holde seg på sporet

Det kan være lekser, rengjøring eller til og med et morsomt gjør-det-selv-prosjekt. Tenåringer med ADHD opplever ofte at fokuset deres leker musikalske stoler, hopper fra en oppgave til en annen og etterlater seg et spor av halvferdige aktiviteter.

5. Mottakelighet for rusmisbruk

Den emosjonelle ustabiliteten og ungdommens iboende hang til bråk og impulsivitet (som bare forsterkes av ADHD) kan gjøre dem mer utsatt for rusmisbruk. Det handler ikke bare om jakten på spenning, men noen ganger også om å medisinere seg selv eller få kontroll over kaoset i hodet. Symptomer

[Symptomer hos gutter]ADHD-symptomer hos barn: gutter

Som hos voksne er symptomene på ADHD hos barn forskjellige fra jenter til gutter. Det er derfor viktig å se på dem hver for seg. 

1. Sliter med plutselige endringer

Gutter med ADHD opplever ofte uventede aktivitetsskifter som spesielt utfordrende.

Det kan for eksempel være vanskelig å gå fra en morsom fritidsaktivitet som dataspill til en mindre foretrukket oppgave som lekser. Det er en stor utfordring at slike overganger skjer så brått.

2. Hukommelsessvikt

Barn med ADHD kan ha problemer med å huske tidligere erfaringer, inkludert tilhørende følelser. Det er ikke uvanlig at man må forklare en prosess gjentatte ganger fordi de kanskje ikke husker hvordan den skal utføres fra tidligere leksjoner.

3. Begrenset fremtidsrettet tenkning

Visualisering og planlegging av fremtidige hendelser kan være vanskelig for barn med ADHD. De konsentrerer seg ofte mest om nåtiden, noe som kan gjøre langsiktige insentiver ineffektive. Hvis en belønning for å gjøre leksene i løpet av uken ikke motiverer dem, er det sannsynligvis fordi tidsrammen strekker seg lenger enn det de umiddelbart kan konsentrere seg om.

ADHD-landskapet blir enda mer mangfoldig når vi tar hensyn til kjønn. Gutter kan for eksempel ha mer eksternaliserte symptomer som hyperaktivitet3, noe som gjør ADHD mer synlig. 

Men jenter med ADHD viser seg ofte på en annen måte; la oss se nærmere på hvordan. 

[Symptomer hos jenter]ADHD-symptomer hos barn: Jenter

Når vi ser for oss ADHD, tenker vi kanskje på en hyperaktiv gutt som ikke kan sitte stille. Men ADHD er ikke avhengig av kjønn.

Det rammer også jenter, men når det gjelder ADHD hos jenter, vil symptomene se litt annerledes ut.

På samme måte som hos voksne er det mer sannsynlig at jenter med ADHD har en uoppmerksom form, dvs. en mer subtil og mindre "hyperaktiv" form.

1. Dagdrømmeri

Tankene til jenter med ADHD kan vandre bort fra nåtiden og bli fanget i en labyrint av tanker. Mens kroppen befinner seg i virkeligheten, kan tankene deres utforske fjerne land eller fremtidige muligheter.

2. Overdreven snakking

Hyperaktive jenter med ADHD kan være en verbal virvelvind. De kan uttrykke store tanker og ideer og male luften med ord som om språket var deres lerret. Denne uendelige samtalestrømmen kan av og til føles overveldende for dem og omgivelsene.

3. Vanskeligheter med å håndtere sosiale situasjoner

Det kan være utfordrende for jenter med ADHD å navigere i den komplekse veven av sosiale interaksjoner. Det er ikke alltid like naturlig å lese sosiale signaler eller vurdere reaksjoner, noe som gjør hvert samspill til et unikt puslespill. De må hele tiden lære, tilpasse seg og improvisere i det sosiale landskapet, noe som kan være krevende.

En av de største utfordringene med ADHD-symptomer hos jenter er at de ofte går under radaren. Vanskene deres kan forveksles med "typisk jenteatferd" eller tilskrives andre problemer som angst eller depresjon. Derfor blir jenter med ADHD ofte diagnostisert senere enn gutter, noe som fører til mange år med frustrasjon og følelsen av å være "annerledes".

[ADHD-symptomer hos småbarn]ADHD-symptomer hos småbarn

Du tenker kanskje: "Vent, kan småbarn i det hele tatt ha ADHD?". Det kan være vanskelig å stille en diagnose i denne aldersgruppen, men tidlige tegn på ADHD kan dukke opp7. La oss se hvordan ADHD-symptomer hos småbarn kan se ut.

Men hvordan finner man egentlig ut av det? Småbarn kan knapt snakke eller lese, de har ingen "oppgaver" eller "tidsplaner" å forholde seg til. 

Noen overraskende symptomer vil få deg til å tenke: "Vent, er det et ADHD-symptom?".

Hint: ja.

1. Aggressive interaksjoner under lek 

Det er vanlig at småbarn med ADHD viser aggressiv atferd i samspill med jevnaldrende. Det kan komme til uttrykk som manglende evne til å dele leker eller hyppige utbrudd under lek. 

2. Forsinket motorikk 

I 4-årsalderen kan de fleste barn hoppe på én fot. Småbarn med ADHD kan slite med denne ferdigheten og viser en forsinkelse i utviklingen av visse motoriske ferdigheter9

3. Tilbakemelding fra barnehage eller dagmamma 

Kommentarer fra førskolelærere eller barnehagelærere om barnets atferd kan gi verdifull innsikt. Småbarn med ADHD kan vise atferdsmønstre som avviker fra normer for jevnaldrende, noe som kan vekke oppmerksomhet hos omsorgspersoner og pedagoger10.

4. Vanskeligheter med gruppeaktiviteter 

Samlingsstunder og andre gruppeaktiviteter krever ofte en grad av oppmerksomhet og atferdskontroll som småbarn med ADHD kan ha problemer med. Hvis barnet ditt regelmessig har problemer med disse aktivitetene, kan det være et tegn på ADHD.

[Alvorlige ADHD-symptomer]Alvorlige ADHD-symptomer

Nå har vi tatt for oss ADHD fra småbarn til voksne, fra jenter til gutter, men hva med alvorlig ADHD? Hvordan ser det ut når ADHD-symptomene øker til 11? La oss finne ut av dette sammen.

Alvorlig ADHD er ikke en separat tilstand fra "vanlig" ADHD. Det er når symptomene er spesielt intense og vedvarende og forårsaker betydelige forstyrrelser på flere områder i livet.

I tillegg til at trioen hyperaktivitet, uoppmerksomhet og impulsivitet er litt for E X T R A 💅, er noe av det mest uheldige med alvorlige ADHD-episoder ADHD-utbrenthet.

1. ADHD-utbrenthet

ADHD-utbrenthet oppstår når symptomene har herjet så lenge at hjernen til slutt bestemmer seg: "Nå er det nok, jeg gir meg." 

Så i tillegg til at de vanlige symptomene blir enda tydeligere, kan utbrenthet føre til at du føler deg helt uten motivasjon eller vilje til å gjøre noe som helst8

Utbrenthet kan føre til at du blir helt handlingslammet, enten det skyldes at du forsømmer å følge ADHD-rutinene dine eller rett og slett prøver å gjøre for mye på en gang.

Og apropos handlingslammet...

2. ADHD-lammelse

Selv om det mer eller mindre er utbrenthetens venn i køyesengen, er ADHD-lammelse noe helt annet. ADHD-lammelse oppstår for det meste i ett av de to scenariene:

 • Der valgmuligheter strander, og du ikke kan velge mellom det ene eller det andre alternativet.
 • Når du prøver å planlegge dagen, men mengden og intensiteten av oppgaver er så enorm at du bare forblir katatonisk, samtidig som du har dårlig samvittighet for at du ikke gjør ting mens du tenker på å gjøre ting. 

Det er mer sporadisk enn utbrenthet, ettersom det har en tendens til å komme og gå av seg selv, men ADHD-paralyse er uten tvil en manifestasjon av alvorlige ADHD-symptomer. Avhengig av hyppigheten kan konstant tilstedeværelse av ADHD-lammelse tyde på at den som har ADHD, er litt slapp i forhold til riktige mestringsmekanismer og strategier. 

Men husk at ADHD er en spektrumforstyrrelse. Selv om noen har alvorlige symptomer, betyr ikke det at de er "verre" eller "dårligere" enn noen med mildere symptomer. Det betyr bare at de kan trenge andre strategier eller behandlinger for å håndtere symptomene.

Å forstå spekteret av ADHD-symptomer kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder å få riktig hjelp. 

[Hjelp for ADHD]Søker hjelp for ADHD

Du har fått mye informasjon om ADHD-symptomer, men du lurer kanskje på hva som skjer nå? Hva er neste skritt?" 

Når alt kommer til alt, er informasjon bare halve reisen; den andre halvparten er å handle. 

Så la oss snakke om hvordan du kan søke hjelp for ADHD, og ingen grunn til bekymring, mine venner, dere kommer ikke til å gjøre det alene.

Ta kontakt med en fagperson

Det første du bør gjøre, er å søke profesjonell hjelp hos en spesialist. De er som tankens detektiver og kan stille en endelig diagnose. 

Så utøs ditt hjerte, og ikke nøl med å dele hver eneste sikksakk-tanke, rastløse øyeblikk eller impuls.

Tenk på medisineringsvinkelen

Det er ikke en magisk pille som får alt til å forsvinne, men et verktøy som kan gjøre det mye enklere å håndtere symptomene. Men husk at det som fungerer for én person, ikke nødvendigvis fungerer for en annen. Derfor er det viktig å ha en åpen dialog med helsepersonell om fordeler og ulemper.

Mindfulness og meditasjon

På den ikke-farmasøytiske fronten kan mindfulness og meditasjon gjøre underverker. De kan hjelpe deg med å fokusere tankene dine og gi deg en pustepause fra ADHD. Det er som en mental ferie, og hvem elsker vel ikke en god ferie? 💃

Egenomsorg er VIRKELIG viktig

Forandring begynner med DEG. Selv om det hadde vært fint om du bare kunne snakke med en mannlig/kvinnelig/ikke-binær venn eller ta noen piller for å føle deg som en nevrotypisk person, krever det dessverre en innsats å håndtere ADHD. 

Hvis du ikke er det:

 • Å spise godt
 • Trene regelmessig
 • Få skikkelig søvn

Da kan alle disse hjelpemidlene - fra apper til medisiner - være til ingen nytte. For å si det rett ut: Hvis du føler deg og oppfører deg som en liten gremlin, er det lite sannsynlig at du vil følge sunne vaner og rutiner. 

I stedet er det mer sannsynlig at du utvikler usunne vaner og mestringsmekanismer som bare kan gjøre ADHD-en din verre

[Morsom måte å administrere på]

Vi har også en kul App for å hjelpe deg med å håndtere Adhd på en morsom måte.

Det andre hemmelige våpenet for å håndtere ADHD som en proff er å ha en støttegruppe som alltid støtter deg

Det kan være familie, venner og andre som står deg nær. Men den andre gruppen du bør tenke på, er andre med ADHD som går gjennom de samme utfordringene som deg hver dag.

Det er det vi har tenkt på når vi har opprettet app, Numo. Vi har forsøkt å designe en super app som skal være et enkelt stoppested for alle dine ADHD-behov, for ADHD-brukere av ADHD-brukere, og som skal ha nesten alt du trenger for å støtte deg.

Og hva er "nesten alt"?

 • En skinnende ADHD-planlegger: så enkel som den kan bli, med et ekstra krydder av motivasjon til å krysse av for oppgavene. Tenk på det som et videospill der du er hovedpersonen, og hver fullførte oppgave løfter deg opp! 🎮
 • Rosa/hvit/brun støygenerator kan fungere som et trøstende teppe for å nynne deg opp eller få deg til å slappe av igjen. For de som er usikre, sjekk ut fordelene med støygenerering ved ADHD
 • Squads og tribes er fellesskapets hjerte og sjel. De er trygge steder der du kan komme i kontakt med andre, stille spørsmål og dele - et lite hjørne av internett der seirene dine blir feiret og problemene dine blir forstått. Det er et arnested for innsikt, og du kan til og med oppdage noen snikende ADHD-symptomer. 
 • Vårt kunnskapslager oppdateres kontinuerlig med visdom og tips til utvikling av mestringsstrategier. Kunnskap er makt, og vi er her for å gi deg så mye av den som mulig!

Så når du føler at du sitter fast i ADHD-sykdommens ville ferd, husk at ressurser og fellesskap som Numo er klare til å gi deg en hjelpende hånd, eller i vårt tilfelle, en app.

[Konklusjon] Konklusjon

Så, venner, kompiser, broskis, amigos ... hva har vi lært i dag?

 • ADHD er en kompleks lidelse som påvirker ulike alders- og kjønnsgrupper på unike måter.
 • ADHD starter allerede i barndommen, men har en tendens til å utvikle seg og tilpasse seg med alderen, og utvikler nye egenskaper i takt med alder og biologi.
 • Kvinner har en tendens til å oppleve ADHD annerledes enn menn. Mens menn oftere er hyperaktive, har kvinners symptomer en tendens til å være mer avdempede og subtile.
 • Alvorlige ADHD-symptomer kan omfatte en konstant følelse av handlingslammelse og utbrenthet. Hvis du opplever disse to symptomene med jevne mellomrom, kan det være et tegn på at du bør søke hjelp eller revurdere rutinene dine.
 • Den beste måten å søke hjelp på er å kontakte en fagperson som spesialiserer seg på ADHD. Deretter er det viktig å ikke forsømme egenomsorgen og søke et støttenettverk for å dele tap og seire. 

ADHD er et spektrum som varierer mye fra person til person, på tvers av alder og kjønn. Ved å forstå disse forskjellene kan vi bedre identifisere potensielle symptomer hos oss selv eller barna våre og bekjempe misforståelser og stigmatisering rundt ADHD.

Husk at ADHD ikke er en karakterbrist eller et resultat av dårlig oppdragelse. Det er en hjernebasert, ofte livslang lidelse. Men med den rette forståelsen og støtten kan personer med ADHD gjøre sin unike hjerne til en superkraft.

Så la oss fortsette å lære, forstå og spre kunnskap om ADHD. For alle fortjener å bli forstått og verdsatt for sitt eget puslespill.

Sources
1 J Clin Child Adolesc Psychol. Prevalence of Parent-Reported ADHD Diagnosis and Associated  Treatment Among U.S. Children and Adolescents
2 PMC. A review of changes to the attention deficit/hyperactivity disorder age of onset criterion using the checklist for modifying disease definitions
3 PMC. ADHD: Current Concepts and Treatments in Children and Adolescents
4 BMC. Psychiatry. Females with ADHD: An expert consensus statement taking a lifespan approach providing guidance for the identification and treatment of attention-deficit/ hyperactivity disorder in girls and women
5 Frontiers. Gender Differences in Objective and Subjective Measures of ADHD Among Clinic-Referred Children
6 European Psychiatry. Atypical sensory profiles as core features of adult ADHD, irrespective of autistic symptoms
7 Curr Psychiatry Rep Preschool Predictors of ADHD Symptoms and Impairment During Childhood and Adolescence
8 BMC Public Health. A cross-sectional study of psychological distress, burnout, and the associated risk factors in hospital pharmacists in Japan 
9 Kenney Krieger Institute. Is it ADHD or Typical Toddler Behavior? Ten Early Signs of ADHD Risk in Preschool Age Children
10 Questions To Ask When You Suspect Your Preschooler Has ADHD

Hack your ADHD, with the #1 ADHD App
Get Numo
Numo #1 ADHD App
Hack & embrace your ADHD
1.2K
GET